تبلیغات
شیدا خانومی - عشق
شیدا خانومی


© عشق

دوشنبه 18 مهر 1384

تــرا من زهـــر شـــیرین خوانم ای عـــــــــشق

كه نــــامی خـــوشتر از ایــــنت نــــــدانم

و گــر هـــر لحــظه رنگـــی تــازه گــیـــــری

به غــیر از زهـــر شــیرینــت نــخــوانم

تــو زهــــری،زهــــر گــرم ســینــه ســوزی

تـو شـیـرینی،كه شــور هسـتی از توسـت

شــــراب جــام خــورشــیدی،كـه جــــــان را

نشـاط از تــو،غــم از تـو،مســتی ازتوست

به آســــانــــی مـــــرا از مـــن ربـــــودی

درون كــــــوره ی غـــــم آزمــــــودی

دلـــت آخــــر به ســــرگــردانــیم ســوخت

نــگــاهـم را به زیـــبـــایــــی گـشـــودی

بســــی گفــــتند:دل از عشـــــق بـــر گــــیر

كه نیـرنگ است و افسـون است و جـــادو

ولــــی مـــــا دل به او بســــتیـــم و دیـــدیـم

كه ایـــن زهـــر اسـت،امــا...!نوشــداروسـت

چه غـــم دارم كه ایـــن زهــر تـــب آلـــود

تنـــم را در جـــــدایــــی مـــی گـــــدازد

از آن شـــادم كه در هـــنــگـــامـــه ی درد

غمــی شـــیـریـن دلــم را مـــی گــــدازد

اگـــر مرگـــم به نـــامـــردی نـــگــیـــــرد

مـــرا مــهـــر تـــو در دل جــاودانـیست

وگـــر عمــــرم به نـــاكــامــــی ســـر آیــد

تـــرا دارم....:

   كه مــرگـــــم زنـدگــانیســـــــت

تشكر می كنم از همه ی كسانی كه اومدند و پیامی نوشتند و اونایی كه هیچی ننوشتند...اگه بهتون دیر سر زدم یا سر نزدم منو ببخشین...

راستی این  وبلاگ دوم من هست و تازه آپ كردمش خوشحال میشم اگه سری هم به اون

بزنین و با نظرات زیباتون اونجارو هم مزین كنین....

((گیتاریست كوچك،هستی،تینا،علی(غروب كارون)،سوال،علی،ا.خ.باد،اسد،محمد،لیلا،میلی و رضا و البته هادی خان))

نوشته شده در دوشنبه 18 مهر 1384 و ساعت 03:10 ق.ظ توسط : شیدا
ویرایش شده در چهارشنبه 20 مهر 1384 و ساعت 02:10 ق.ظ

|+| نظر ها ()